Beeldende Kunstenaars Bunde

De stichting Beeldende Kunstenaars Bunde (BKB) heeft als doel om minimaal éénmaal per jaar te exposeren en bestaat uit kunstnaars met en zonder afgeronde kunstopleiding uit de dorpskern Bunde.

In 1986 is de stichting BKB ontstaan, mede op initiatief van de toenmalige stichting “Bunde Promotion”, die vanuit de gemeenschap meerdere malen werd gevraagd  om eens een tentoonstelling te organiseren, waarop  Bundense  amateurkunstenaars meer bekendheid aan hun werk konden geven en in de gelegenheid werden gesteld werkstukken te verkopen.  

De Stichting BKB bestaat al meer dan 25 jaar, met als doel het op creatieve wijze bezig zijn, elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en te motiveren tot onze jaarlijkse expositie met recent werk in 'De Auw Kèrk'.

Daarmee hopen wij tevens geïnteresseerden te bewegen, meer uit hun vrije tijd te halen door creatief bezig te zijn.

Slechts twee  van onze huidige leden zijn er vanaf de oprichting bij. We mogen dus stellen dat er een geregelde vernieuwing en verjonging van leden plaatsvindt en daarmee ook van het soort werk

In 2006 viel onze groep de eer te beurt een beeld te mogen ontwerpen voor het stichtingsbestuur van gemeenschapshuis 'De Auw Kèrk',  als geschenk voor de inwoners van Bunde,  ter herinnering aan de voormalige Agneskerk met kerkhof. Het beeld staat links van 'De Auw Kèrk' en wordt  ‘s avonds belicht.

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.