Accordeonorkest Swentibold

In 1967 begon Leo Hölsgens als jong accordeondocent samen met een aantal andere enthousiaste accordeonliefhebbers in orkestverband te musiceren. Op 26 september van dat jaar was de oprichting van Accordeonorkest 'Swentibold' Born een feit. In 2007 vierde Swentibold het 40-jarig bestaansfeest.

40-jarig jubileum....
In 2007 bestond het orkest 40 jaar. Oprichter en eerste dirigent Leo Hölsgens had nog altijd de muzikale leiding. Het jubileum werd gevierd met een drietal activiteiten.

  • Op 15 september 2007 werd er een drukbezochte receptie gehouden gevolgd door een gezellige feestavond c.q. reünie. Tijdens deze avond gaven zelfs leden uit de allereerste beginjaren "acte de présence" en werden er veel herinneringen opgehaald.
  • Op 4 november ging het hele orkest op reis naar Antwerpen waar een gezellige middag afgesloten werd in het sportpaleis met een avond "Night of the Proms".
  • Tenslotte vond op 1 december het grote jubileumconcert plaats. Tijdens deze avond reikte burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen namens de koningin aan onze dirigent een Koninklijke Onderscheiding uit. Vanwege zijn vele verdiensten voor "Swentibold" gedurende de afgelopen 40 jaar kreeg hij de versierselen van "lid in de Orde van Oranje Nassau" opgespeld.

Van 2 orkesten naar 1....
Helaas bleek in de loop van de jaren het aantal nieuwe leden dat zich aanmeldde steeds verder terug te lopen. Steeds minder jongeren kozen voor het accordeon als instrument. Het gevolg was dat in het B-orkest het aantal beginnende spelers steeds kleiner werd.
Daarom zijn in oktober 2008 beide orkesten samengevoegd tot één orkest. Desondanks kunnen ook beginnende spelers nog steeds meedoen. Wanneer de muziek voor hen te moeilijk is dan past onze dirigent de partijen aan, zodat iedereen op eigen niveau mee kan spelen. Op die manier hebben alle leden plezier in het musiceren en blijft ook het hoge muzikale niveau van ons orkest gehandhaafd.
Op deze manier blijft "Swentibold" zich presenteren met mooie muziek op een hoog muzikaal niveau en dit alles onder de deskundige leiding van de man van het eerste uur, Leo Hölsgens.

Een nieuw tijdperk....
Op 9 december 2011 overleed onze dirigent Leo Hölsgens. Dat dit een enorm verlies betekent voor ons orkest hoeft geen betoog. Na 44 jaar, waarin Leo, met zijn geweldige muzikaliteit en inzet het orkest tot grote hoogte bracht, breekt er nu een nieuwe tijd aan. Het bestuur heeft na een rustperiode, waarin iedereen het verlies van Leo een plaats kon geven, besloten om Geert Bogie te benoemen tot de nieuwe dirigent van "Swentibold". Geert is voor ons allen geen onbekende, aangezien hij al vele jaren spelend lid is van ons orkest. Tevens was hij een aantal jaren dirigent van het B-orkest. Het bestuur en de leden hebben er alle vertrouwen in dat ons orkest in de komende tijd door Geert op dezelfde professionele manier geleid zal worden.

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.