Archief Play inn voor amateurmuzikanten

Accordeon Orkest Swentibold organiseert dit jaar weer een Play-inn voor accordeon amateur musici. Dit evenement zal plaatsvinden op zondag 8 oktober a.s. Accordeonvereniging Accordia uit Kerkrade verleent hierbij ook hun medewerking. Samen op een dag een aantal muziekstukken in studeren, dat is de uitdaging. De muzikale leiding op deze dag wordt verzorgd door vader en zoon Henk en Niels Tiebosch. Het is de derde keer dat dit evenement wordt gehouden met veel succes. De muziekkeuze wordt afgestemd op het niveau van de deelnemers. Er wordt wel verwacht dat er enige kennis is van bladmuziek. De bladmuziek bestaat uit verschillende partijen. Men kan zich dan ook aanmelden voor een specifieke partij. De samenstelling van dit orkest bestaat uit verschillende partijen t.w. 1e 2e 3e 4e en baspartij. De dag begint om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur waarna er een presentatie wordt gegeven van de ingestudeerde stukken. ’s Ochtends en ook ’s middags worden er pauzes gehouden zodat dirigenten en deelnemers even op verhaal kunnen komen. Dan is er ook gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en met elkaar kennis te kunnen maken. Vanaf 16.00 uur staan dan de deuren van het Volkshoes open voor familie/vrienden en andere belangstellenden om de uitvoering van de ingestudeerde muziekstukken te beluisteren. Laat u zich verrassen!! De uitvoering en nazit wordt afgesloten om 17.30 uur. De entree voor dit deze presentatie is gratis, maar een vrijwillige donatie wordt erg op prijs gesteld. De kosten voor de deelnemers voor deze dag bedragen Euro 25.00 inclusief een goede lunch. Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden via het inschrijfformulier, of per mail en tevens betaling van het inschrijfgeld. De bladmuziek wordt daarna dan per mail toegestuurd. Het beloofd weer een gezellige, leerrijke dag te worden en we hopen op voldoende aanmeldingen. Er wordt verzocht om zich vóór 1 augustus aan te melden. Het inschrijfgeld gelieve over te maken op IBAN nummer NL31ABNA0451355261 t.n.v. Accordeon Orkest Swentibold De bijeenkomst wordt gehouden in het “Volkshoes” Pastoor Schoenmaeckersstraat 8 6163 BW Geleen Speel je geen accordeon maar wel een ander instrument dan wordt er incidenteel de mogelijkheid geboden om ook mee te doen na overleg met de dirigenten. Stuur dan even een mailtje naar infoaccordeonorkestswentibold@ziggo.nl en vertel daarbij welk instrument je kunt bespelen. Onze dirigenten nemen dan contact met jullie op. zie ook www.accordeonorkestswentibold.nl