Adverteren in Week IN Week UIT en/of MaastrichtNet

Adverteer in onze onafhankelijke media Week IN Week UIT en MaastrichtNet.

TARIEVEN 2019

• Advertenties in uitagenda Week IN Week UIT
Cultuuragenda (film, theater, muziek, expo, euregio), 28ste jaargang, oplage: 6000-7000 - Maastricht e.o. 

Voor circa 17.000 lezers is deze (papieren) weekagenda dé toegang tot het culturele leven in Maastricht en omstreken. Voor U als adverteerder dus hèt aangewezen medium om het cultuurminnend publiek in Maastricht te bereiken. De agenda wordt op woensdag verspreid. Zie de actuele weekagenda (printversie) on line.

Prijzen advertenties Week IN Week UIT (fullcolour). Alle bedragen zijn exclusief BTW. Bij series komt u in aanmerking voor een korting.

Een pagina in de uitagenda is opgedeeld in 6 blokken.

1/6 pagina - 90 (breed) x 34 (hoog) mm | € 100 [introductieaanbod: 4 x 1/6 pagina, 3 betalen]
2/6 pagina - 90 (breed) x 71 (hoog) mm | € 185
3/6 pagina - 90 (breed) x 108 (hoog) mm | € 275
4/6 pagina - 90 (breed) x 149 (hoog) mm | € 350
5/6 pagina - 90 (breed) x 183 (hoog) mm | € 400
6/6 pagina - 90 (breed) x 220 (hoog) mm | € 450  - aflopend 106 (breed) mm x 236 (hoog) mm (incl. 3 mm afloop) | € 460

Achterpagina - 90 (breed) x 220 (hoog) mm | € 540aflopend 106 (breed) mm x 236 (hoog) mm (incl. 3 mm afloop) | € 550

Spread (twee pagina's - aflopend) 206 (breed) mm x 236 (hoog) mm (incl. 3 mm afloop) | prijs in overleg.

Genoemde tarieven zijn exclusief btw.
Bij dubbelnummer (Kerst) geldt 50% toeslag.
Kosten bij uitbesteding van de opmaak: 20% van de advertentieprijs.

Cultuurkorting Culturele instellingen (onze partners) krijgen bij plaatsing van één of meerdere advertenties gelijk aan of groter dan 3/6 pagina 15% cultuurkorting. Deze en andere kortingsregelingen gelden uitsluitend indien de rekening binnen 14 dagen na dagtekening wordt betaald.

Aanleveren Bestanden kunt u mailen naar info@maastrichtnet.nl

Deadline Elke vrijdag, 15:00 uur, behalve bij dubbelnummer Kerst/Nieuwjaar.

• Banners op MaastrichtNet
Met een banner op MaastrichtNet bereikt u binnen korte tijd een groot publiek in Maastricht en regio. Met een gemiddelde van 2000 unique visitors (unieke bezoekers) per dag is MaastrichtNet veruit de belangrijkste informatievoorziening voor cultuurminnend Maastricht.

Er zijn 3 maten:

  • 340 x 225 "liggend  3:2" = basistarief
  • 340 x 340 "vierkant 1:1" = 1.5 x basis
  • 340 x 450 "toren    2:3" = 2 x basis
De maten genoemd zijn de "commerciele" maten d.w.z. wat je mag verwachten op een standaard scherm.
Omdat we ook grotere schermen ondersteunen en de banners meeschalen moeten de afbeeldingen echter groter (retina resolutie) aangeleverd worden.
Dubbel zo groot svp. Dat betekent concreet dat het de volgende aanlevermaten (pixels) zijn :
  • A. 680 x 450  liggend
  • B. 680 x 680  vierkant
  • C. 680 x 900  toren
De bannerruimtes op onze site hebben een prominente plek. De banners verwisselen bovendien bij elke klik van plaats. Dit verhoogt de attentiewaarde. Uit de statistieken blijkt dat de gemiddelde bezoeker van MaastrichtNet 13 pagina's raadpleegt alvorens hij/zij de site verlaat. Vrijwel iedere bezoeker zal daardoor uw boodschap meermaals te zien krijgen.

Prijzen:
1 week:    € 60 (A) - €  75 (B) -  € 100 (C)
2 weken: € 100 (A) - € 140 (B) - € 175 (C)
3 weken: € 150 (A) - € 200 (B) -  € 225 (C)
4 weken: € 200 (A) – € 250 (B) - € 300 (C)

Genoemde tarieven zijn exclusief btw.
Kosten bij uitbesteding van de opmaak: € 25.

Promotieblok op homepage MaastrichtNet genereert extra aandacht

Voor partners en andere organisaties is het mogelijk om extra aandacht voor een geplande activiteiten te generen middels een promotieblok. Er bevinden zich op de homepage 3 promotieblokken (roulerend). Men kan kiezen voor een promotieduur van paar dagen of 1, 2 of 3 weken. De prijzen zijn als volgt: per dag € 15, per week € 85, voor 2 weken € 150 en voor 3 weken € 200. Mocht u hier gebruik van willen maken, laat het dan tijdig weten via . Wel graag met vermelding van info van de activiteit (tekst, beeld en eventueel een videolink) plus volledig adres. 

Dubbelplaatsing

Wilt u zowel op www.uitsittard-geleen.nl als op www.maastrichtnet.nl een banner plaatsen, dan krijgt u liefst 25% op de 2e plaatsing.

• Verspreiding flyers en posters (voor partners)
Er zijn twee verschillende verspreidingsrondes en voor posters is er de mogelijkheid om binnen dan wel buiten te worden geplakt. Let wel, verspreiding gaat enkel in combinatie met adverteren.

Flyers (klein formaat: A6)
100 locaties in de binnenstad - € 1 per locatie.
300 locaties, binnenstad en daarbuiten (ondermeer Scharn, Heer, St. Pieter, Randwijck, Brusselse Poort) - € 1 per locatie.
Aanleveren vóór woensdag 12.00 uur, verspreiding woensdagmiddag. Bij andere formaten prijs in overleg.

Posters (A3)
Worden binnen (75 locaties, €1,50 per locatie) en buiten (75 stuks, € 1 per stuk) opgehangen dan wel geplakt.
Aanleveren op donderdag of vrijdagmorgen, verspreiding op vrijdag en zaterdag. Bij andere formaten prijs in overleg.

Betalen | Donaties Bankrek. nr. NL44 RABO 013.13.16.796 - K.v.K. 14629044 - B.T.W. NL 8085.37.167.B01 - IBAN NL 44 RABO 0131316796 - BIC RABO NL 2 U

Wat doet Week IN Week UIT / MaastrichtNet met uw donatie?
De uitgeverij heeft als doel om cultuurinfo mbt tot stad en regio bij een zo breed mogelijk publiek onder de aandacht te brengen. Dit doen wij onder mee door het aanbieden van cultuurinfo in agendavorm, zowel digitaal (MaastrichtNet) als in wekelijkse printuitgave (Week IN Week UIT). Al deze activiteiten kosten geld. Uw donatie is daarom van harte welkom. Alle donaties komen volledig ten goede aan het realiseren van onze doelstelling.

Uitgeverij Week IN Week UIT Hoogbrugstraat 40 - 6221 CS Maastricht
Tel. 043 - 325 19 49 / info@maastrichtnet.nl

 

ALGEMENE VOORWAARDEN


Advertentie Contract:

Indien er sprake is van een advertentiecontract met Uitgeverij Week IN Week UIT moet dit worden ondertekend voor het plaatsen van de advertentie(serie). Als de overeenkomst niet is ondertekend en is teruggestuurd vóór het plaatsen van de advertentie, houdt Uitgeverij Week IN Week UIT zich het recht voor om de advertentie niet te plaatsen.

Correcties: 

Een nieuwe pdf-bestand moet worden toegezonden in het geval er sprake is van fouten in toegezonden advertentie materiaal. Uitgeverij Week IN Week UIT aanvaardt geen correcties via de telefoon. Uitgeverij Week IN Week UIT magazine accepteert geen aansprakelijkheid voor mondeling overgebrachte correcties. Al het materiaal dient binnen de gestelde termijn per post of mail toegezonden te worden.

Klachten: 

Bij het drukken van advertenties in kleur, aanvaardt Uitgeverij Week IN Week UIT  geen aansprakelijkheid voor eventuele kleine afwijkingen van de kleuren van het originele materiaal. Uitgeverij Week IN Week UIT behoudt zich het recht voor om klachten af te wijzen over reclames waarvan is aangegeven dat deze niet goed geschikt waren voor het afdrukken. De adverteerder draagt de verantwoordelijkheid om het reclame materiaal aan te leveren in overeenstemming met onze richtlijnen.

Te late indiening van het materiaal:

In geval van te late indiening van het materiaal, behoudt Uitgeverij Week IN Week UIT  zich het recht voor om de advertentie niet te plaatsen. Desondanks zal de advertentieruimte worden door- berekend, of de advertentie nu wel of niet gedrukt is.

Fouten in het materiaal:

Er zal geen vermindering van de advertentiekosten worden toegekend in het geval dat Uitgeverij Week IN Week UIT geen schuld heeft aan het ontstaan van een fout. Uitgeverij Week IN Week UIT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten in advertenties waarvoor het materiaal niet op tijd is ingediend. Voor fouten die niet zijn veroorzaakt door de adverteerder, zal een vermindering van de prijs worden berekend in overeenstemming met de vermindering van de waarde van de advertentie. In geen geval kan een tegemoetkoming hoger zijn dan de kostprijs van de advertentie. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen worden ingediend na het inbrengen van de advertentie. Elke klacht moeten binnen 14 dagen na factuurdatum door Uitgeverij Week IN Week UIT magazine worden ontvangen.

Annulering:

Annulering van een order moet schriftelijk worden doorgegeven aan Uitgeverij Week IN Week UIT, uiterlijk 1 week voor de uiterste aanleverdatum van het advertentie-materiaal. In geval van een te late annulering wordt een annuleringsvergoeding van 50% in rekening gebracht.

Voorbehoud:

Uitgeverij Week IN Week UIT magazine behoudt zich het recht voor om advertenties te weigeren of zich te onthouden van plaatsing, ook als de betreffende advertentie in eerste instantie geaccepteerd was of eerder geplaatst is geweest, in het geval dat de advertentie naar de inschatting van Uitgeverij Week IN Week UIT magazine gezien kan worden als redactioneel materiaal.

Betalingscondities:

Er wordt een betalingstermijn van 14-dagen verleend. De advertentie zal ongeveer in de week van publicatie in rekening gebracht worden aan de adverteerder. Alle advertenties worden berekend in overeenstemming met de prijzen die van kracht zijn op de datum van inbrengen.