Archief Meetup Filosofiecafé Maastricht met prof. Harald Merckelbach over Intuïtie

Harald Merckelbach is als hoogleraar rechtspsychologie verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Misschien kennen sommigen hem van zijn columns in de NRC. Zijn voordracht in het filosofiecafé zal gaan over intuïties en aansluiten bij wat hij daarover heeft opgeschreven in zijn recentelijk verschenen boek "Intuïtie maakt meer kapot dan je lief" is. Daarin vertelt hij hoe hij, als getuige-deskundige, constateert hoe onbetrouwbaar en zelfs gevaarlijk intuïties in de rechtszaal zijn. Uiteindelijk ondermijnen intuïties de eerbiedwaardigheid van het recht en zijn op die manier een bedreiging voor de rechtstaat. Merckelbach beantwoordt vragen en gaat in op problemen. Kunnen de moderne neurowetenschappen ons niet helpen de onzekerheid over getuigenverklaringen verder terug te dringen? Vanuit een specifiek filosofisch perspectief interesseren ons vooral de wetenschapsfilosofische en kentheoretische aspecten van Merckelbachs uitspraken over intuïties. En wat te denken van Merckelbachs grotendeels impliciet gebleven ideeën over moraal? Voor veel filosofische bewijsvoering is intuïtieve kennis erg belangrijk. We vragen ons daarom af hoe Merckelbach staat tegenover filosofie in het algemeen.

Telefoon 06-30572424