Plannen voor vestiging International Students’ Club in Timmerfabriek

De Universiteit Maastricht en de gemeente Maastricht hebben de intentie om de International Students’ Club te huisvesten in de Timmerfabriek. Vandaag is door de partners een intentieovereenkomst getekend die de marsroute uitzet voor de ingebruikname van de ISC. De komende tijd wordt het (financiële) plan verder uitgewerkt. De ISC is één van de eerste tastbare resultaten uit de Top 5 prioriteiten van het in 2013 gestarte project Student & Stad.

Het initiatief tot oprichting van de ISC werd in juni 2013 genomen naar aanleiding van signalen van (internationale) studenten dat de aantrekkelijkheid van Maastricht als studentenstad niet aan hun verwachtingen voldoet, omdat de stad zich met name richt op Nederlandse studenten. Dit blijkt uit cijfers uit de Nationale Studenten Enquête en is bevestigd door studenten in zgn. ateliersessies, georganiseerd door de universiteit en gemeente, waarin dit thema verder werd uitgediept.

De UM en de gemeente hebben samen ruim 15 verschillende locaties onderzocht op geschiktheid, rekening houdend met de functionele wensen en omgevingsfactoren. Deze uitgebreide analyse heeft in juni 2014 geleid tot een short-list van drie locaties. De uiteindelijke keuze is op de Timmerfabriek gevallen, vanwege de functionele mogelijkheden die hier geboden worden, de mogelijkheden voor samenwerking met de reeds in de Timmerfabriek gevestigde Muziekgieterij en Bureau Europa, vanwege het aantrekkelijke exploitatiemodel en vanwege de gunstige omgevingsfactoren voor deze locatie.

Multifunctionele ontmoetingsplek
Hoofddoel van de ISC is het realiseren van een ontmoetingsplek voor internationale én internationaal georiënteerde studenten. Dit biedt tevens een geschikt alternatief voor de thuisfeesten die nu verspreid door de stad worden georganiseerd en door de grootschaligheid nogal eens overlast voor omwonenden veroorzaken. In de ISC is een ruimte voor dagelijkse ontmoetingen (woonkamerfunctie), culturele en sociale evenementen, feesten, presentaties/workshops, lezingen en vooral voor het organiseren van eigen initiatieven voor en door de doelgroep. Om concurrentie met omliggende horecazaken te voorkomen zijn de ISC-feesten alleen toegankelijk voor (aspirant)leden (para-commerciële vergunning).

De permanente ISC-huisvesting wordt naar verwachting in de loop van 2017 gerealiseerd. Tot dat moment wordt samen met de Muziekgieterij een tijdelijke situatie gecreëerd. Op maandag en dinsdag gaat ESN de concertzaal van de Muziekgieterij gebruiken. Daarnaast zal er voor bestuur en kleinere borrels een aparte ruimte gecreëerd worden. De internationale studentenvereniging ESN gaat fungeren als primaire exploitant.

Actieprogramma Student en Stad
In december 2013 is het actieprogramma student en stad vastgesteld door de gemeenteraad van Maastricht en door de universiteitsraad van de Universiteit Maastricht. Student en Stad richt zich op de vraag hoe Maastricht van oudste stad van Nederland met de jongste universiteit een echte internationale universiteitsstad wordt, die qua aantrekkelijkheid voor studenten kan concurreren met andere studentensteden, waarin de leefbaarheid voor alle bewoners optimaal is en (internationale)studenten maximaal geïntegreerd zijn. Binnen de eerder vastgestelde lijst met actiepunten voor Student en stad zijn topprioriteiten aangeduid: Imago van de stad, B(l)oeiend studentenleven, Openbaar vervoer en bereikbaarheid, Communicatie informatie en ondersteuning en Integratie en Leefbaarheid.