Maastricht van start als Age Friendly Cultural City

Maastricht van start als Age Friendly Cultural City Fonds voor Cultuurparticipatie investeert in ouderen en cultuur

 De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Maastricht is een van de 5 steden die gaat deelnemen aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij zetten in op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn.

Op 14 december tijdens de conferentie ‘Cultuur in Beeld’ geeft het Fonds het startschot voor dit programma. Onder leiding van Hedy d’Ancona gaan vertegenwoordigers uit gemeente, cultuur, zorg en welzijn met elkaar in gesprek over hoe je verbinding tussen cultuur zorg en welzijn tot stand brengt en wat het oplevert.

"Maastricht heeft de vrij unieke situatie te beschikken over een relatief grote groep senioren, veelal autochtoon Maastrichts waarbij ambachtelijkheid en verenigingsleven diep geworteld zijn, met daar tegenover een grote en snel groeiende groep jongeren. Veelal (internationale) studenten en kenniswerkers van buiten Maastricht. Het onderling delen en uitwisselen van talenten van beide groepen biedt geweldige kansen voor stad en samenleving", aldus Jaap van Royen, intendant cultuurparticipatie. "Ouderen blijven niet alleen betrokken, ze zijn van onschatbare waarde voor de transitie van industriestad naar kennisstad. ‘Made in Maastricht’ krijgt hernieuwd betekenis. Deelname aan het programma ‘Lang Leve Kunst, op weg naar Age Friendly Cities is voor Maastricht een logische stap."

Sinds 2013 heeft het Fonds meer dan 80 bijzondere projecten ondersteund, die een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen. De samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn blijkt succesvol, maar is nog niet vanzelfsprekend. Hierdoor bereiken deze projecten vaak minder ouderen dan mogelijk is. Tegelijkertijd staan gemeenten voor grote transities binnen het maatschappelijk domein. Zo moeten zij onder andere realiseren dat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ”Wij zien dat deelname aan culturele activiteiten door ouderen van grote waarde is. Het houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn. Wij moedigen met dit programma gemeenten aan hun rol te pakken en zo het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen op peil te houden en te verduurzamen. Wij zijn verheugd dat Maastricht hierin ook wil investeren”.

Een impressie van het programma Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities.