Maastricht Kunststad van het jaar?

10 steden genomineerd

Vandaag (maandag 16 oktober) zijn de tien voor de titel Kunststad van het jaar genomineerde steden bekend gemaakt. Opvallend is dat geen van de drie grote steden is vertegenwoordigd. Wel enkele zeer kleine steden waaronder Laren en Sint Anthonis. 

De verkiezing vindt in twee ronden plaats. Na de eerste ronde zijn de genomineerde steden bekend. Dit jaar zijn dat in alfabetische volgorde: Barneveld, Blaricum, Eindhoven, Gennep, Leiden, Maastricht, Noordwijk,’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis en Weesp.

In de eerste ronde worden onder andere de stemmen verwerkt van wethouders met Kunst en Cultuur in hun portefeuilles en de stemmen van de inwoners van gemeenten. Door toepassing van correcties wordt de invloed van inwonersaantallen geneutraliseerd. Soms zorgde een zeer groot aantal stemmen van kunstliefhebbers uit de gemeenten zelf (zoals bij Sint Anthonus), voor nominatie. Soms (zoals bij Eindhoven) waren het de stemmen van wethouders uit andere gemeenten, die tot nominatie leidden. Meestal echter, zorgde een combinatie van stemmen voor de nominatie.

In de tweede ronde beantwoorden de genomineerde steden enkele specifieke vragen. De antwoorden geven aanvullend inzicht in de wijze waarop het kunstbeleid door de betreffende gemeenten wordt geconcretiseerd. De negenkoppige vakjury kiest uiteindelijk uit de genomineerde steden de winnaar. 
Tijdens de Nationale Kunstweek worden de winnende stad en de steden die op de tweede en derde plaats zijn geëindigd, bekend gemaakt. De Kunststad van het jaar krijgt op zaterdag 11 november een trofee overhandigd die door Lidy Ponte is gemaakt.
De verkiezing Kunststad van het jaar onderstreept de waarde die beeldende kunst in een samenleving kan spelen en honoreert de gemeenten die die waarde niet alleen onderkennen maar ook tot uitdrukking brengen.
De verkiezing wordt georganiseerd in het kader van de Nationale Kunstweek, dit jaar van 4 t/m 12 november.

Foto: De Trofee (Lidy Ponte)