Henriëtte Hustinxprijs uitgebreid én uitgereikt

Henriette Hustinxprijs uitgebreid naar drie categorieën tegelijk is vrijdag jl. uitgereikt in de Categorie Muziek aan het Eurasia Quartet, in de categorie Theater aan Tim de Paepe en in de categorie Beeldende Kunst aan Ties van Dijk. Met de uitbreiding creëert de Maastrichtse stichting Edmund Hustinx de grootste Nederlandse stimuleringsprijs voor kunststudenten  

De drie winnaars: Eurasia Quartet, Tim de Paepe en Ties van Dijk
De Henriette Hustinxprijs wordt jaarlijks verleend door de Stichting Edmond Hustinx aan drie individuele of groepen van studenten van de faculteit van de Kunsten van Zuyd Hogeschool, die in hun vak excelleren en beloftevol voor de toekomst zijn.

Categorie Muziek: Eurasia Quartet (foto)
Het Eurasia Quartet kent zijn oorsprong in de Russische school van snaarmuziek. Het kwartet is opgericht in het voorjaar van 2014 op het Conservatorium Maastricht en heeft in december dat jaar voor het eerst opgetreden. De musici van het Eurasia Quartet zijn laureaten van meerdere internationale competities. Zowel als solist als lid van verschillende ensembles. Het Eurasia Quartet bestaat uit Alfredo Reyes Logounova (Mexico), Dimitri Astashka (België), Ekaterina Degtiareva (Rusland) en Stanislav Degtyarev (Rusland).

Categorie Theater: Tim De Paepe
Tim De Paepe heeft tijdens zijn studie laten zien dat hij in alles een regisseur is. Zijn nieuwsgierigheid, werkdrift en strenge doch bescheiden houding maakt dat hij in staat is keer op keer goed werk te leveren met interessante voorstellingen. De technologie speelt een belangrijke rol in zijn voorstellingen. Tim wil het publiek laten nadenken over zijn keuzes; er is geen ‘goed of fout’, maar wel een ‘bewust of onbewust’.


Categorie Beeldende kunst: Ties van Dijk
In zijn werk probeert Ties kunst, de kunstwereld en het kunstenaarschap te onderzoeken. Door het observeren van en te reflecteren op het kunstenaarschap maakt Ties zijn vragen en onzekerheden over de artistieke praktijk inzichtelijk. Zodoende bevraagt hij niet alleen zichzelf als kunstenaar, maar ook de conventie waar de kunst uit bestaat. De vorm die dit aanneemt kent een grote verscheidenheid zoals teksten, publicaties, films, ontmoetingen, performances, workshops, dialogen en meer.

zuyd.nl/over-zuyd/nieuws/henriette-hustinxprijs