Groot onderzoek naar cultuurdeelname en cultuurwaardering onder inwoners van Maastricht

De komende dagen ontvangen 1 op de 10 Maastrichtenaren van 6 jaar en ouder een persoonlijke brief met een uitnodiging om mee te doen aan een onderzoek naar cultuurbeoefening, cultuurbezoek en cultuurwaardering. In totaal krijgen 12.000 inwoners de vraag een enquête in te vullen. Deze willekeurige groep is geselecteerd uit de zogenaamde ‘basisregistratie personen’. Stichting Tout Maastricht en de Universiteit Maastricht voeren dit tweetalig onderzoek in het Nederlands en Engels uit met financiering van de gemeente Maastricht.

Het geld voor dit onderzoek wordt beschikbaar gesteld uit de innovatiegelden cultuur. Als onderdeel van de innovatiegelden heeft de Universiteit Maastricht van de gemeente de opdracht gekregen om in 2017-2018 een cultuurscan te ontwikkelen. Een instrument waarmee de gemeente de impact van alle culturele activiteiten kan meten en wegen, en tevens kan vergelijken met andere steden. Het grootschalige onderzoek dat nu plaatsvindt, fungeert als een nulmeting. Inwoners van de stad zijn niet eerder op deze schaal bevraagd over cultuur gerelateerde thema’s. Het onderzoek levert niet alleen kennis op over deelname, bezoek en waardering, maar ook over de algehele staat van cultuurparticipatie in Maastricht. 

Doe ook mee!

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners van Maastricht meedoen aan het onderzoek. Vandaar dat ook mensen die geen persoonlijke brief hebben ontvangen vanaf woensdag 8 november de mogelijkheid hebben om online de vragenlijst in te vullen. Dat kan via www.toutmaastricht.nl/onderzoek 

Vragen die in deze enquête aan bod komen, zijn onder andere: aan welke kunstzinnige of creatieve activiteiten mensen deelnemen? Welke motieven zij hebben om wel of niet cultuur te beoefenen? Waar en hoe vaak mensen een bezoek brengen aan cultuur; zoals voorstellingen, culturele festivals, tentoonstellingen of optredens? Welk rapportcijfer zij  geven aan het culturele aanbod in Maastricht? En ook hoe belangrijk of onbelangrijk cultuur wordt gevonden. 

 De vragenlijst kan tot dinsdag 5 december 2017 worden ingevuld. Antwoorden op vragen zijn bijzonder waardevol en van groot belang. Zowel voor de gemeente, de universiteit, Tout Maastricht alsook voor instellingen, cultuurmakers en verenigingen. Research 2Evolve, een onafhankelijk extern onderzoeksbureau, verwerkt de antwoorden. Registratiegegevens en antwoorden op vragen in de vragenlijst worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. 

De resultaten van het onderzoek zijn vanaf begin 2018 voor iedereen toegankelijk. Zowel digitaal als in een gedrukte publicatie. De publicatie behelst uitsluitend een presentatie van feiten en cijfers, zonder interpretaties of conclusies. Het biedt alle betrokkenen – en daarmee de hele stad – inzicht voor de toekomst. Zodat vraag en aanbod in stad en regio beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Beleidsmakers en –beslissers kunnen de onderzoeksresultaten vertalen in concrete maatregelen. Bewoners en vertegenwoordigers van instellingen en verenigingen kunnen kiezen voor een nieuwe aanpak, herinrichting van faciliteiten of variëren in aanbod. Het onderzoek is herhaalbaar en zo opgesteld dat de Maastrichtse cijfers in vervolgonderzoeken te vergelijken zijn met landelijke cijfers en gegevens van andere steden en regio’s.

 

Alle informatie over de enquête staat op www.toutmaastricht.nl/onderzoek

Meer weten? Contacteer stichting Tout Maastricht via 043-8528977 of