Genomineerden Stimuleringsprijs Mens en Cultuur

De genomineerden voor de Stimuleringsprijs Mens en Cultuur 2014 van de Provincie Limburg zijn bekend

De prijzen, bestaande uit een grote en een kleine prijs, worden elk jaar uitgereikt aan gesubsidieerde culturele organisaties uit Limburg die er in zijn geslaagd op creatieve wijze meer bezoekers te trekken en meer eigen inkomsten te verwerven. Uit de aanmeldingen heeft de onafhankelijke jury bestaande uit Theu Boermans (Nationaal Toneel), Katja Weitering (Cobra Museum) en voorzitter Joop de Jong (Universiteit Maastricht), vijf genomineerden geselecteerd. Voor de grote prijs zijn dat: Jan van Eyck Academie, Limburgs Museum en Stichting Passiespelen Tegelen. Domani Literair en St. Nicolaasgilde Venray zijn genomineerd voor de kleine prijs. De winnaars worden bekend gemaakt tijdens de feestelijke prijsuitreiking op dinsdag 20 januari in het Poppodium Grenswerk te Venlo.

Unieke prijs 

De Stimuleringsprijs Mens en Cultuur is een unieke prijs. Niet alleen vanwege het doel van de prijs (het bevorderen van het publieksbereik en de eigen inkomsten van culturele instellingen), maar ook omdat de prijsgelden de instellingen in staat stellen om ook in de toekomst hun stijgende lijn voort te zetten. De grote prijs is bedoeld voor culturele organisaties die minimaal € 15.000 overheidssubsidie ontvangen. De kleine prijs is bedoeld voor culturele organisaties die minder dan € 15.000 overheidssubsidie ontvangen.


Nieuwe naam 
De Provincie Limburg is op zoek naar een nieuwe naam voor de Stimuleringsprijs Mens en Cultuur.Alle culturele instellingen worden uitgenodigd om suggesties kenbaar te maken. Uit de geschikte inzendingen wordt een winnaar gekozen, die met een prijs van € 1.000 wordt beloond. Ook mag deze winnaar een andere culturele instelling aanwijzen, die ook een bedrag van € 1.000 tegemoet kan zien. Suggesties voor de naam kunnen kenbaar worden gemaakt via 

Zie voor meer informatie: http://www.stimuleringsprijs.nl/

Hoogbrugstraat 40
6221 CS Maastricht
Telefoon 043-3251949
info@maastrichtnet.nl