Archief Schubert

NDT 2

Zoals de titel doet vermoeden, voert de muziek van Franz Schubert in dit eerste NDT 2-programma de boventoon. Naast de poëtische duetten in One on One (2015) van Johan Inger en het energieke groepswerk in Alexander Ekmans Cacti (2010) trakteert NDT het publiek op een wereldpremière van associate choreographer Marco Goecke.

Met Cacti daagt choreograaf en naar eigen zeggen ‘ritmefreak’ Alexander Ekman het publiek op humoristische wijze uit om te reflecteren op moderne dans als hogere kunstvorm. Voor dit werk gebruikte Ekman voor de eerste keer klassieke muziek: een nieuw arrangement van Schuberts Der Tod und das Mädchen, waarin de dansers de instrumenten van het orkest vormen.

Inger koos ervoor om One on One op Franz Schuberts Impromptus en de 21e Sonate te maken. Deze partituren worden beschouwd als zijn laatste grote pianocomposities. Met One on One won Inger de Benois de la Danse 2016. Tenslotte zal Marco Goecke nieuw werk creëren voor de jonge dansers van NDT 2. Met zijn eigenaardige, unieke bewegingstaal is Goecke een van ’s werelds meest gevraagde choreografen.

Schubert wordt live begeleid door muzikanten van Het Balletorkest.

ENGLISH
As the title suggests, the music of virtuoso Franz Schubert predominates in this first NDT 2 programme. Besides the poetic duets in One on One (2015) by Johan Inger and the energetic teamwork in Alexander Ekman’s Cacti (2010) NDT treats the audience to a world premiere by associate choreographer Marco Goecke. Schubert will be accompanied live by Het Balletorkest.

With Cacti, choreographer and, in his own words, 'rhythm freak' Alexander Ekman humorously expresses the audience to reflect on modern dance as a higher art form. For this work, Ekman used the first-class classical music: a new arrangement by Schubert’s Der Tod und Das Mädchen, in which the dancers form the instruments of the orchestra.

Inger chose to make One on One on Franz Schuberts Impromptus and the 21st Sonate. These scores are considered to be his last major piano compositions. With One on One Inger won the Benois de la Danse 2016.

Finally, Marco Goecke will create new work for the young dancers of NDT 2. With its odd, unique movement language, Goecke is one of the world's most requested choreographers.