Archief Muziek vol liefde en dood

philharmonie zuidnederland

Liefde en dood. Het vormen de universele hoofdthema’s in veel, heel veel muziek. Neem Wagners tragische liefdesverhaal over Tristan en Isolde, of Tsjaikovski’smeeslepende verklanking van de ongelukkige liefdesgeschiedenis die Francesca da Rimini met de dood moest bekopen.

Ook de Georgiër Gija Kantsjeli houdt zich in Styx op haast meeslepende wijze bezig met de dood van vele vrienden, terwijl de solo-altviool als veerman Charon treurig zingt. Belangwekkend detail: Dmitri Liss bracht Styx van zijn goede vriend Kantsjeli in 1999 met veel succes in première.

Wagner: Uit Tristan und Isolde: Prelude en Liebestod | Tjsaikovski: Francesca da Rimini | Kantsjeli: Styx voor altviool, koor en orkest

Dirigent: Dmitri Liss | Altviool: Maxim Rysanov | Koor: Studium Chorale

ENGLISH

Love and death. They are the universal themes in a lot of music. Take Wagner’s tragic story of the star-crossed lovers Tristan and Iseult, or Tchaikovsky’s moving musical translation of the unhappy romance that Francesca and her lover Paolo had to pay for with their deaths.

The Georgian composer Giya Kancheli also remembers the death of many dear friends in Styx, in which the sombre viola solo sings the song of the sad ferryman Charon. Important trivia: it was Dmitri Liss who premiered Styx, by his close friend Kancheli, in 1999 under much praise.