Archief Het fundament van de klassieken

Philharmonie zuidnederland

Haydn, Mozart en Beethoven zijn en blijven het fundament van de klassieken. En dat niet alleen: hun muziek is ook fenomenaal en immer opwekkend.

Neem Mozarts 39e Symfonie. Na de zwaarmoedige inleiding is het een en al stralende vrolijkheid en dat terwijl 1788 een ellendig jaar was voor de componist. Beethoven leerde in die zin veel van Mozart en dat klinkt door als Severin von Eckardstein Beethovens majestueuze Derde Pianoconcert vertolkt. Recensenten zijn kort en lovend over zijn Beethovenvertolkingen: ‘groots’.

 

ENGLISH

Haydn, Mozart and Beethoven are now, and will be in the future, the foundation of the classics. Moreover, their music is phenomenal and ever exciting. 

For example Mozart's 39th Symphony: after the humble introduction, it is a radiant joy, even though 1788 was a miserable year for the composer. Beethoven learned a lot from Mozart, which can be heard when listening to Severin von Eckardstein version of Beethoven's majestic Third Piano Concerto. Reviewers are brief and praise about his Beethoven interpretations: "great." 

Dirigent: Sergey Neller | Piano: Severin von Eckardstein

Programma / Programme

Haydn: Symfonie nr.88
Beethoven: Pianoconcert nr.3
Mozart: Symfonie nr.39