Tijdig aanvragen evenementenvergunning

De gemeente Maastricht roept de organisatoren van evenementen in Maastricht op om vanaf 1 januari de aanvragen uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement in te dienen.

Een goede afhandeling van een evenementenvergunning kost nu eenmaal tijd. Vandaar dat de gemeente Maastricht met strengere regels komt.

Tijdig en compleet
Het is belangrijk dat aanvragen tijdig en compleet worden ingediend. Vanaf 1 januari 2016 gaat de Gemeente hier strenger mee om: een aanvraag die te laat en/of incompleet is wordt mogelijk niet in behandeling genomen.

Met tijdig bedoelt de Gemeente dat de vergunningaanvraag uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement binnen moet zijn. Met compleet bedoelt men dat alle noodzakelijke documenten zijn bijgevoegd. Welke documenten dat zijn verschilt per aanvraag. Alle informatie hierover vindt u op www.gemeentemaastricht.nl/evenement

Samenwerken
Volgens de Gemeente betekent het toepassen van deze strengere regels niet dat er na het indienen van de vergunningaanvraag niets meer kan veranderen.
"Een tijdige en complete aanvraag biedt juist de ruimte om samen te werken en eventuele kleine aanpassingen door te voeren. De veiligheid en leefbaarheid voor bezoekers, deelnemers en de omgeving zijn daarbij van groot belang. Met een tijdige en complete aanvraag kunnen we alles zorgvuldig bekijken en adviezen inwinnen van collega's zoals experts op het gebied van bouwconstructies en van externe partijen zoals politie en brandweer".