Archief De angst voor een nieuw fascisme: over de actualiteit van de Frankfurter Schule

Is de angst voor een nieuw fascisme gegrond? Deze vraag staat centraal in deze reeks die recente politieke ontwikkelingen kritisch onder de loep neemt.

Sommigen vinden dat de economische crisis, het populisme en de xenofobie de voedingsbodem zijn voor een nieuw fascisme. Anderen vinden het uit den boze om parallellen te trekken tussen het heden en de jaren dertig en daarvoor het begrip fascisme te gebruiken. De vooronderstelling van René Gabriëls is dat het werk van de Frankfurter Schule (o.a. Adorno, Benjamin, Fromm en Marcuse) helpt om helderheid te verschaffen over deze kwestie. De Frankfurter Schule roept vragen op die nog steeds actueel zijn. Is democratie verenigbaar met het kapitalisme? Hoe ziet het psychogram eruit van mensen die bijvoorbeeld Le Pen, Trump en Wilders ondersteunen? Welke rol speelt cultuur bij het in stand houden en veranderen van de status quo? Wat behelst het spanningsveld tussen melancholie en rebellie?

Bonnefantenstraat 2 (kamer C1.11)
6211 KL Maastricht
Telefoon (0)43 388 5 307 (ma t/m do, 9-17u.)
sg-mail@maastrichtuniversity.nl