Stiltij

Stiltij is een wijsheidsplek. Je kunt er werk maken van jezelf via de inzet van lichaam, adem en geest.

Stiltij is een wijsheidsplek (‘wis’) waar je kunt toekomen aan jezelf en aan de grote levensvragen: eenzaamheid, zinloosheid, sterfelijkheid. De bedoeling van de oefenweg is om het leven vrij spel te durven geven, zodat je als mens kunt worden wie je in wezen bent.

Geestelijke kwaliteit is leven in bewustheid: een helder zicht op alle facetten van het bestaan en directe, open voeling met al het ervaarbare – dichtbij en veraf, binnen en buiten, ruw en verfijnd.

Zo’n bewuste kwaliteit van leven moet geleerd worden. We bevinden ons in een relatief verwarde, onaffe staat van zowel pijnlijke conditionering alsook veelbelovende potentie: we beseffen onze diepere vermogens maar tegelijkertijd ervaren we een dagelijks onvermogen. Dat maakt het zinvol om te onderzoeken hoe we kunnen toekomen aan wat we werkelijk willen en kunnen zijn. Daarin ligt de bedoeling van ons bestaan.

Winckelgaard 26
6227HJ Maastricht
Telefoon 043 8519555
secretariaat@stiltij.nl

Nieuws

Geen resultaten gevonden.

Agenda

Geen resultaten gevonden.