Archief False Memory Archive

Veel besproken beeldend onderzoek voor het eerst naar het Europese continent

Onderzoek van de Universiteit Maastricht wijst uit dat wij ons gebeurtenissen vaak zo levendig herinneren dat we onterecht geloven dat ze echt gebeurd zijn. Alasdair Hopwood verzamelt zulke pseudo-herinneringen in een ‘False Memory Archive’. Samen met de universiteit haalt SCHUNCK* zijn veel besproken beeldend onderzoek voor het eerst naar het Europese continent. 

ENGLISH
Researchers at Maastricht University have found that we can remember events so vividly, we convince ourselves they really happened. Alasdair Hopwood collects these pseudo- memories for his ‘False Memory Archive’. Together with the university, SCHUNCK* is bringing his much-discussed visual research to Europe for the first time.

Bongerd 18
6411 JM Heerlen
Telefoon +31 (0)45 – 577 22 00