Musica Sacra 2016

Thema: Offer van Liefde

Thema 2016: Offer van Liefde 

In een wereld die bol staat van egoïsme, winstbejag, ongelijkheid, onrecht en geweld, vraagt Musica Sacra Maastricht aandacht voor het Offer van Liefde. Het Offer dat getuigt van oog en oor voor andermans nood, en daarvan de ultieme consequentie is.

We denken aan historische of literaire figuren als Penelope, Alkestis, Mucius Scaevola, Jeanne d’Arc, en niet in de laatste plaats aan Jezus zelf. Het hoeft echter niet altijd heldhaftig te zijn. Zelfs in het kleine kan de mens groots zijn door zichzelf weg te cijferen. Ook het huwelijk behoeft dat Offer: ‘For better and for worse’ verdient een steviger plaats in onze relaties, zo betoogt filosoof, muziekliefhebber en schrijver Ad Verbrugge, die de festivallezing zal houden, in zijn boek Staat van verwarring. Het offer van liefde.

Musica Sacra Maastricht 2016 toont in een uitgebreid programma waar en hoe kunstenaars van toen en nu dit ervoeren en uitbeeldden.

ENGLISH

Theme 2016: Sacrifice of Love

In a world full of egoism, profit-making, inequality, injustice and violence, Musica Sacra Maastricht draws attention to theSacrifice of Love. The Sacrifice of Love demonstrates the sensitivity to other peoples’ needs of which it is also the ultimate outcome. Examples include historical and literary figures like Penelope, Alkestis, Mucius Scaevola, Joan of Arc, and last but not least Jesus himself.  

However, this doesn’t need to be heroic. Even small acts of self-effacing lead to great consequences. Also in marriage the Sacrifice of Love is essential: the phrase "For better and for worse' deserves to be strongly rooted in our relations, argues philosopher, music lover and writer Ad Verbrugge. Verbrugge wrote the book Staat van verwarring. Het offer van liefde and will give a lecturing during the festival. 

In an extensive program Musica Sacra Maastricht 2016 shows where and how artists in the past and present experienced and portrayed the Sacrifice of Love.

Vrijthof 47
6211 LE Maastricht
Telefoon 043 350 5555
info@musicasacramaastricht.nl