Archief CRISPR, graag of niet?

Informatie-gespreksavond o.l.v. Margalith Laufer over de nieuwste genetische manipulatietechniek CRISPR en de wenselijkheid hiervan. - Kantoor Pallium Portam - Witmakersstraat 10, Maastricht. 10,-

Michel van der Maesen de Sombreff
6211KG Maastricht
Telefoon 06-21532093
muziekakkoord@gmail.com