Archief The performing audience

Hoe ervaren we ons lichaam als we in het theater zijn, naar een concert luisteren of een lezing bijwonen? En hoe ervaren we het collectieve lichaam van een publiek, in relatie tot onszelf en tot de voorstelling of het werk in kwestie? Hoe beïnvloeden al deze factoren elkaar? We passen zelfdiscipline toe, zitten stil, spitsen onze oren en bekijken de uitvoering. Toch zijn we ook afgeleid, wiebelen, fluisteren tegen anderen, en spelen met snoepverpakkingen. David Helbichs langlopende project Audience Observationsspeelt met deze interactie. Door zulke gebeurtenissen na te bootsen demonstreert hij hun performatieve aspecten en reflecteert zo op de relatie tussen publieke ruimte en publieksparticipatie.

David Helbich (1973) studeerde compositie en filosofie in Amsterdam en Freiburg, en woont en werkt in Brussel. Zijn werken vinden plaats op het podium, op papier, online en in publieke ruimtes. Recent werden ze o.a. gepresenteerd in de Martin-Gropius-Bau (Berlijn), Palais de Tokyo (Parijs) en UnionDocs (New York). Helbich doceert aan de International Summer Courses for New Music Darmstadt. Hij is auteur van de succesvolle fotoboeken Belgian Solutions. Een terugkerende interesse is het begrijpen van een publiek als actieve individuen, evenals de zoektocht naar het openstellen van ervaringen in een artistiek begrensde ruimte.

Rudi Laermans (1957) is professor in sociale theorie aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij eerder het Centrum voor Cultuursociologie leidde. Hij is ook betrokken bij het theoretische programma van de internationale dansopleiding P.A.R.T.S. (Brussel) en was terugkerend gastdocent aan meerdere kunstacademies (o.a. in Rotterdam, Malmö en Kopenhagen). Zijn huidige onderzoek is gericht op het concept van het subject en het thema agency (handelingsvrijheid en –bekwaamheid) in relatie tot anonimiteit. In 2015 publiceerde hij Moving Together, een studie over hedendaagse dans.

The Performing Audience
Sprekers: David Helbich en Rudi Laermans
Locatie: De Brandweer
Tijd: 19-21 u

meer info

 

ENGLISH

How do we experience our body when we are at the theater, listen to a concert or attend a lecture? And how do we experience the entire body of an audience, in relation to ourselves and the work or the act? How do they all influence each other? We discipline ourselves, sit still, focus our hearing and view the performance. Yet, we are also distracted, fidgety, whispering to partners, and playing with candy wrappers. David Helbich’s long-term project Audience Observations plays with this interaction. By echoing this happenings, he demonstrates its performative qualities and thus ponders on the relationship between public spaces and audience participation.

David Helbich (b.1973) studied composition and philosophy in Amsterdam and Freiburg and lives and works in Brussels. His works take place on the theatre stage, on paper, online and in public spaces. They have been recently presented a.o. at Martin-Gropius-Bau (Berlin), Palais de Tokyo (Paris) and UnionDocs (New York). Helbich teaches at the International Summer Courses for New Music Darmstadt. He is the author of the bestselling photo books Belgian Solutions. A recurrent interest is the understanding of an audience as active individuals and the search for an opening up of experiences in an artistically restricted space.

Rudi Laermans (b.1957) is professor of social theory a the University of Leuven, where he previously directed the Centre for Sociology of Culture. He is also involved in the theoretical program of the international dance school P.A.R.T.S. (Brussels) and was a regular guest lecturer at several art academies (a.o. in Rotterdam (the Netherlands), Malmö (Sweden) and Copenhagen (Denmark)). His current research focuses on the notion of the subject and the theme of agency, related to the concept of anonimity. In 2015 he published Moving Together, a study on contemporary dance.

Speakers: David Helbich and Rudi Laermans
Location: De Brandweer
Time: 7-9 pm

meer info

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
Telefoon 043-3270207
info@marres.org
Capucijnenstraat 21
6211 RN
F.vanHooren@ipal.nl