Dit najaar nieuwe reeks Training the Senses in Marres

Kennis beschouwen we veelal als iets dat we op school hebben geleerd, dat op taal is gebaseerd en voor een groot deel visueel is verworven door te lezen, te kijken en door inzicht. We beseffen echter ook dat ons lichaam uit een uitgebreid reservoir van andere soorten kennis is, die we hebben opgedaan met behulp van onze zintuigen: gehoor, smaak, reuk en tastzin.

 

We gebruiken onze handen en neus om op de markt fruit uit te zoeken. We gebruiken onze reuk om een geschikte partner te vinden, luisteren om gevaar te bespeuren, en gaan op onze intuïtie af om een idee te vormen van de onzekerheid van anderen. Daarnaast verschaffen de zintuigen informatie waarvan we ons niet altijd bewust zijn. We weten dat een kok zijn reuk en tastzin gebruikt om over de versheid en combinatie van ingrediënten te oordelen. Minder voor de hand liggend is het dat een arts haar handen moet trainen om de juiste diagnose te kunnen vinden, of dat een pottenbakker zijn gehoor moet verscherpen om de echtheid van een porseleinen kom te bevestigen.

Het najaarsseizoen 2017 van het Training the Senses-programma biedt een rijke schakering aan onderwerpen en experts. Met Roger Kneebone, Dusia Kneebone en Jozef Youssef over voelen en proeven, geluidsexperimenten en het luisterende lichaam met Ana Tajadura-Jiménez & Paul Devens en de relatie tussen de publieke ruimte en participatie van publiek met David Helbich en Rudi Laermans.

meer info

 

 

ENGLISH

We tend to think of knowledge as school-taught, language-based and to a large extent visually acquired – through reading, viewing and insight. Yet we also know that our bodies are reservoirs of other forms of knowledge acquired through a collaboration of multiple senses: hearing, taste, smell and touch. We use our hands and noses to select fruit at the market. We smell to find a suitable mate, listen to sense danger and intuit to gauge the insecurity of others.

The senses also provide information we are not always aware of. We know that a cook uses his sense of smell and taste to determine the freshness and combination of ingredients. Much less obvious is that a physician needs to train her hands to feel her way to a diagnosis or that a ceramics expert needs to hone his hearing to authenticate a porcelain bowl.

This Training the Senses series consist of presentations, workshops and even warm-ups focused on providing insight into these knowledge fields. They explore the ways we use our senses and, through training, also make sense of the world around us.

The 2017 Fall season for our Training the Senses Program encompasses touch, taste and embodied knowing with Roger Kneebone, Dusia Kneebone and Jozef Yossef, sound experiments and the hearing body with Ana Tajadura-Jiménez & Paul Devens and the relationship between public spaces and audience participation by David Helbich and Rudi Laermans.

 

more info

 

Capucijnenstraat 98
6211 RT Maastricht
Telefoon 043-3270207
info@marres.org