Maastrichtse cultuurmakers hijsen de vlag voor universele kinderrechten

Project Ode to Dignity legt noodzaak voor cultuureducatie en –participatie bloot

Met het hijsen van de vlag is vrijdag 23 juni jl. bij de Hoofdwacht in Maastricht het startschot gegeven voor Ode to Dignity. De aangeslagen beer op de vlag staat symbool voor dit project, dat de noodzaak tot naleving van universele kinderrechten aan de orde stelt. Samen met vele partners brengen de initiatiefnemers INTRO en Tout Maastricht met muziek, educatie, beeldende kunst, poëzie, lezingen en debat een ode aan de toekomst van waardigheid. In de stad waar kinderarbeid als laatste werd afgeschaft, zetten Maastrichtse cultuurmakers nu de toekomst van kinderen op de agenda. ‘Cultuureducatie zorgt dat kinderen worden uitgerust met 21e eeuwse vaardigheden en met open vizier naar de wereld kijken. Dat is niet alleen goed voor een tolerante en saamhorige samenleving; de ontwikkeling van creativiteit draagt ook bij aan onze kenniseconomie. Echter, zelfs in een welvarend land als Nederland is toegang tot cultuur onvoldoende verankerd. Met Ode to Dignity stellen we aan eenieder de vraag: wat kunnen en moeten we doen om de naleving van het recht op cultuurparticipatie en daarmee de toekomst van alle kinderen te verbeteren? De antwoorden presenteren we later dit jaar tijdens de muzikale manifestatie op 29 oktober’, aldus Jaap van Royen, directeur van Tout Maastricht.

 

Kinderen werken mee aan kick off event 

Nadat de vlag is gehesen door componist Merlijn Twaalfhoven, Jaap van Royen (Tout Maastricht) en Tom Swart (INTRO) zijn Maastrichtse kinderen symbolisch aan het werk gezet. Tijdens het creatieve programma produceerden ze met tasjes met daarop de aangeslagen beer, de mascotte van het project. De kinderen die na afloop hun eigen tasje mee naar huis namen, mogen ze zich met recht ambassadeur van Ode to Dignity noemen.

 

Grootse muzikale manifestatie op 29 oktober 

Hoogtepunt in het project Ode to Dignity is een grootse muzikale manifestatie op 29 oktober onder leiding van componist Merlijn Twaalfhoven. Aan deze muzikale manifestatie doen honderden Maastrichtenaren mee. Merlijn Twaalfhoven: ‘Alleen samen tonen we overtuigingskracht, maken we een vuist tegen kinderarbeid en vóór culturele ontplooiing voor alle kinderen. Zo maken we persoonlijke verhalen van mensen uit het verleden, heden én de toekomst hoorbaar en voelbaar en wordt de ‘Ode to Dignity’ verklankt en verbeeld’. Er is nog ruimte voor professionele en amateur cultuurmakers om mee te doen aan deze manifestatie. Aanmelden hiervoor kan bij Tout Maastricht. 

 

 

 

Achtergrondinformatie bij het project: Ode to Dignity

 

Ode to Dignity - kinderrechten in perspectief. 

Ode to Dignity vraagt aandacht voor kinderarbeid en zet kinderrechten in perspectief. Met muziek, educatie, beeldende kunst, poëzie, lezingen en debat wordt een ode gebracht aan de toekomst van waardigheid, met als hoogtepunt een muzikale manifestatie onder leiding van componist Merlijn Twaalfhoven. Centraal staat de vraag: wat kunnen en moeten we doen om de naleving van kinderrechten en daarmee de toekomst van alle kinderen te verbeteren?

 

Kinderarbeid: dichtbij of ver weg? 

In 1874 werd de Kinderwet van Van Houten aangenomen. Die wet verbood dat kinderen onder 12 jaar werkten in werkplaatsen en fabrieken. Ook Maastricht heeft een verleden met kinderarbeid. In de glasfabriek van Petrus Regout brandden de ovens dag en nacht, werkten twee ploegen elk twaalf uur en liepen kinderen midden in de nacht door de stad om met hun werk te beginnen. Meer dan 25 jaar(!) later was Maastricht de laatste stad in Nederland waar kinderarbeid werd afgeschaft; hier was eerst nog de invoering nodig van de schoolplicht tot 12 jaar in 1901. Op veel plekken in de wereld kunnen kinderen helaas alleen nog maar dromen van die verandering en is ons verleden hun dagelijkse praktijk.

 

Kinderrechten nu: hoe staan we er voor? 

Ode to Dignity toont universele verhalen van kinderen; hun rechten, kansen en toekomstperspectief. Hoe zijn de rechten van het kind verankerd in welvarende landen als Nederland, zowel in wetgeving als met wetshandhaving? Is het recht op culturele ontplooiing hier voldoende geborgd? Anders gezegd: leveren we voldoende inspanningen om kinderen uit te rusten met 21e eeuwse vaardigheden? Wat kunnen wij daarbij leren van anderen? Ode to Dignity is een oproep aan beleidsmakers, professionals én publiek om te luisteren en te kijken, te horen en te zien, te reflecteren op én in actie te komen voor het recht van elk kind op culturele ontplooiing. In de stad waar kinderarbeid als laatste werd afgeschaft, zetten Maastrichtse cultuurmakers de toekomst van kinderen hernieuwd op de agenda.

 

Merlijn Twaalfhoven is componist en initiator van verschillende kunstprojecten die meer verbinding teweeg brengen in de samenleving. Bijvoorbeeld het internationale project Musical Postcards, dat  kinderen van over de hele wereld verbindt door ‘de taal van live muziek’. In Maastricht zet Twaalfhoven het duistere kinderarbeid-verleden van de stad om in diverse participatieprojecten met haar inwoners.

 

Manifestatie op 29 oktober 2017

Het was voor Intro, Tout Maastricht en componist Merlijn Twaalfhoven direct duidelijk: aan de Ode-to-Dignity-manifestatie moeten honderden Maastrichtenaren meedoen. Alleen samen tonen we overtuigingskracht, maken we een vuist tegen kinderarbeid en vóór culturele ontplooiing voor alle kinderen. Zo maken we persoonlijke verhalen van mensen uit het verleden, heden én de toekomst hoorbaar en voelbaar en wordt de ‘Ode to Dignity’ verklankt en verbeeld. Deze grote manifestatie vindt plaats op het Herdenkingsplein in het centrum van Maastricht. Er zijn verschillende groepen deelnemers: koorzangers, blaasmuzikanten, slagwerkers en scholieren. Alle deelnemers worden in groepen begeleid door muzikale leiders en muziekprofessionals. Door het samensmelten van de verschillende groepen en de muziek, woord en beeld worden alle zintuigen van het publiek wagenwijd opengezet om aan iedereen duidelijk te maken dat Maastricht opkomt voor universele kinderrechten.

 

Randprogramma 2017

Het partnerprogramma voor 2017 is volop in ontwikkeling. Op de agenda staan o.a.:

Educatie: Kaleidoscoop Cultuureducatie verzorgt een lesbrief voor het basisonderwijs over kinderarbeid (april 2017), een tweede lesbrief volgt voor september 2017.

Fototentoonstelling in de Hoofdwacht Syrian child labour (over de tewerkstelling van Syrische kinderen in Turkije) van Cigdem Yuksel, winnaar van de Canon Zilveren Camera 2016 (september 2017)

Tentoonstelling in Centre Céramique: ‘Verloren jeugd’ (september 2017) 

Lezingen/debat/ café: regelmatig inspiratie rondom het thema ‘kinderrechten in perspectief’ door  professionals vanuit verschillende invalshoeken 

 

Oproep: meedoen met manifestatie 29/10?

Honderden Maastrichtenaren doen mee aan de grote OtD-manifestatie waarbij kinderarbeid en de roep  om waardigheid wordt verklankt en verbeeld. Ben je cultuurmaker, muziekvereniging, koor, musicus, of vrijwilliger en wil je bijdragen aan een wereld waarin kinderarbeid tot het verleden hoort? Of heb je een juridisch, sociaal, politiek, medisch, economisch, maatschappelijk, historisch, pedagogisch, ondernemend of ander perspectief op (de ontwikkeling van) kinderrechten? Waar zie jij kansen om de rechten, kansen en toekomst van kinderen te verbeteren en waarom is dat van belang? Kom in actie voor het recht van elk kind op culturele ontplooiing en laat van je horen! Deze oproep geldt voor iedereen die helpt om de aangeslagen beer een lach te bezorgen. Meld je aan bij Tout Maastricht via laura@toutmaastricht.nl.

 

Initiatief: Intro 

Productie, organisatie en coördinatie: Intro en Tout Maastricht 

Componist: Merlijn Twaalfhoven 

Met dank aan: Stichting Edmond Hustinx voor de Hustinx-residentie voor Merlijn Twaalfhoven

Partners: Maastrichtse cultuurmakers waaronder philharmonie zuidnederland, Conservatorium Maastricht, Musica Sacra Maastricht, Centre Céramique, Kaleidoscoop Cultuureducatie en KunstTour

 

www.odetodignity.nl

 

Hoofdwacht, Vrijthof 25
6211 LE Maastricht
Telefoon +31 (0)43 852 70 53
info@toutmaastricht.nl