Archief Doe mee met de Ode to Dignity manifestatie

Samen met honderden Maastrichtenaren werken we aan de Ode-to-dignity-manifestatie op 29 oktober 2017 op het Herdenkingsplein in Maastricht. Maastrichtse cultuurmakers, zowel professioneel als amateur, verklanken de roep universele kinderrechten.

Honderden Maastrichtenaren doen mee aan de grote OtD-manifestatie waarbij kinderarbeid en de roep om waardigheid wordt verklankt en verbeeld. Ben je cultuurmaker, muziekvereniging, koor, musicus, of vrijwilliger en wil je bijdragen aan een wereld waarin kinderarbeid tot het verleden hoort? Of heb je een juridisch, sociaal, politiek, medisch, economisch, maatschappelijk, historisch, pedagogisch, ondernemend of ander perspectief op (de ontwikkeling van) kinderrechten? Waar zie jij kansen om de rechten, kansen en toekomst van kinderen te verbeteren en waarom is dat van belang? 

Dit is een uitnodiging aan:
 

 1. (Maastrichtse) cultuurmakers om met concrete projecten een bijdrage te leveren aan Ode to Dignity, middels eigenzinnige plannen die passen bij eenieders onderscheidende identiteit. Deelname vereist zichtbaar committment aan het onderwerp en levert publiciteit op via website, sociale media en PR-werkzaamheden. Programmering voor eigen rekening en risico.
  Deze oproep geldt ook voor muziekverenigingen/koren en individuele musici (ongeacht niveau) die bij willen dragen aan geëngageerde kunstuitingen om zo via kunst de uitdaging aan te gaan om te pleiten voor wereld waarbij kinderarbeid in alle landen tot het verleden hoort. Aanmelden kan bij Tout Maastricht / Laura Selvi via laura@toutmaastricht.nl.

   

 2. Professionals met een juridische, sociale, politieke, medische, economische, maatschappelijke, ondernemende, of ... invalshoek. Wat neem jij waar inzake (de ontwikkeling van) kinderrechten, hier en elders? Waar zie je kansen om de rechten, kansen en toekomst van kinderen te verbeteren en waarom is dat volgens jou van belang? Maak je perspectief kenbaar aan Tout Maastricht / Laura Selvi via laura@toutmaastricht.nl.
   

 3. Maastrichts basisonderwijs om lesbrieven van Kaleidoscoop in te zetten (juni en oktober 2017)
   

 4. Het publiek om te komen genieten van mooie kunstproducties en -voorstellingen en tegelijkertijd met ‘open mind’ kennis te nemen van de situatie van de universele rechten van het kind. Iedereen die wil meedenken, -praten en doen kan zijn/haar verhaal kwijt via Tout Maastricht  

Kom in actie voor het recht van elk kind op culturele ontplooiing en laat van je horen! Deze oproep geldt voor iedereen die helpt om de aangeslagen beer een lach te bezorgen. Meld je aan bij Tout Maastricht via laura@toutmaastricht.nl  

Lees hier meer over het project: https://www.odetodignity.com/