Fabian von Spreckelsen & Roel Sanders

Schilderijen van Roel Sanders en trofeeën in Corten staal van Fabian von Spreckelsen.

Fabian von Spreckelsen (1983, Wuppertal, D) studeerde productvormgeving aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht (ABKM). Sinds 2009 creëert en vervaardigt hij objecten in gelimiteerde edities. Mijn praktijk komt voort uit een diepe belangstelling voor de relatie tussen de bebouwde omgeving en de ongecultiveerde natuur. De objecten die ik creëer getuigen van een fascinatie voor de band tussen mens en natuur, waarbij de natuur wordt verbeeldt als een unieke kracht die respect afdwingt. Ik analyseer de lijnen van diverse vormen van flora en fauna en herwerk deze tot geometrische abstracties die de kracht en schoonheid van de natuur in haar meest vereenvoudigde vorm tonen. Het gebruik van staal biedt een reflectie op zowel de kracht als de vergankelijkheid van dieren. Net als in hun natuurlijke omgeving hebben licht, water en lucht invloed op de objecten die ik vervaardig. Bovendien vormt het staal nieuwe voeding voor de bodem wanneer de objecten ooit zouden ophouden te bestaan. 

 

Roel Sanders: "Na mijn middelbareschool heb ik eerst een jaar in Nijmegen aan de TEHATEX gestudeerd. Toen bleek dat ik daar niet zo op mijn plek was heb ik bijna tien jaar "gezocht" naar wat ik dan wel zou willen. Het werd uiteindelijk de Academie voor beeldende kunsten in Maastricht, ik ging er niet heen om kunstenaar te worden maar ik wilde meer leren dan wat mij op de toenmalige vrije academie geboden werd. Dus eigenlijk heb ik ook niet gekozen voor het beroep van kunstenaar, maar het beroep heeft mij gekozen. 
De beste keuze die er gemaakt kon worden. Aan de ABKM heb ik monumentale vormgeving gestudeerd met schilderen als hoofdvak maar ik laat me graag uitdagen door andere technieken en disciplines."


Tafelstraat 28
6211 JD Maastricht
Telefoon 043-3259117