Archief Symposium Music CARES

Muziek Jong voor Oud

Wat als het moment gekomen is dat je te oud bent om live in de concertzaal van klassieke muziek te genieten. Dit schrikbeeld doemde op voor de ogen van Albin Ograjensek. Stel dat dit hem, als groot muziekliefhebber, zélf zou overkomen. Hij besloot daarom na zijn pensionering in 2007 de stichting Muziek Jong voor Oud op te richten met als doel mogelijkheden te creëren om kwetsbare ouderen en burgers, kinderen en anderen op een laagdrempelige wijze te laten deelnemen aan cultuur.

Sindsdien organiseert de stichting jaarlijks vele concerten en workshops in zorginstellingen en daarbuiten waardoor. Het zijn jonge musici die de concerten verzorgen en die door dochter Fenna Ograjensek begeleid worden om hun eigen artistieke identiteit te ontwikkelen op kwalitatief hoog niveau. Zo draagt de stichting bij aan de kwaliteit van leven. 

 Tijdens het symposium worden bruggen geslagen tussen jonge musici van Stichting Muziek Jong voor Oud en professionals uit philharmonie zuidnederland en tussen traditionele en innovatieve presentatievormen. Ook wordt gesproken over de rol van kunst en hun beoefenaars voor de maatschappij.

 Het wordt een bijzondere ontmoeting tussen musici, zorgmedewerkers en andere geïnteresseerden waarbij de volgende onderdelen inspiratie bieden:

* Werksessies ensembles Muziek Jong voor Oud en musici philharmonie zuidnederland

(Armen Nazarian (altviool), Tijmen Wehlburg (viool) en Roger Debougnoux (klarinet)

* presentaties door Kathinka Poismans – Senior Lecturer, researcher; Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën & Master of Arts Therapies (Muziek & Zorg), Fenna Ograjensek-Muziek Jong voor Oud (Cultureel Ondernemerschap & Maatschappij), Susanne van Els-Conservatorium Maastricht (Een nieuwe generatie musici), Roxanne Doyen-philharmonie zuidnederland (Sociale innovatie)

 

 

Locatie en programma

Za 20 mei 2017, 10.00 tot 14.00 uur

Willem Hijstek Zaal

Conservatorium Maastricht.

Bonnefantenstraat 15

6211 KL Maastricht

 

Voor meer informatie:

Fenna Ograjensek

www.muziekjongvooroud.nl

06-18669076
talktofenna@gmail.com