MSM, Maastricht en levensveranderende boeken

Dankzij de wetenschap en de democratie is onze levensstandaard tegenwoordig hoger dan ooit. De gemiddelde Nederlander van nu heeft het beter dan een Romeinse keizer het in zijn tijd had. Maar in de moderne wereld is er steeds minder aandacht voor deze verworvenheden. Het is meer dan ooit aan kennisinstellingen zoals scholen, universiteiten en bibliotheken om onvoorwaardelijk trouw te blijven aan de wetenschap en de democratie. Het boek in al zijn traditionele (papier) en moderne (digitaal) verschijningsvormen is het medium bij uitstek om belangrijke verworvenheden als wetenschap en democratie te verspreiden. De ideeën in boeken kunnen mensen ertoe aanzetten om standpunten en opvattingen bij te stellen of hun leven een andere wending te geven.

De 65 jaar geleden opgerichte Maastricht School of Management draagt, als een van de oudste business schools van Nederland, de opvallende visie uit dat bedrijven en de economie eerst en vooral ten dienste moeten staan van de menselijke ontwikkeling, en niet andersom. De studenten, professoren en medewerkers, die vanuit alle hoeken van de wereld naar Maastricht komen, beseffen dat de complexe problemen in het bedrijfsleven en ons persoonlijke leven het beste opgelost kunnen worden door openlijke uitwisseling van ideeën door te lezen, te discussiëren en kritiek uit te oefenen.
Ook voor Maastricht is 2017 een bijzonder jaar, aangezien 25 jaar geleden het EU-verdrag werd ondertekend dat naar deze stad is vernoemd en dat in het leven werd geroepen om de ontwikkeling van de wetenschap en de democratie in Europa te bevorderen. Om stil te staan bij deze context en de rol die Maastricht van oudsher heeft gespeeld bij het verspreiden van nieuwe ideeën, onder andere door de boekdrukindustrie in de stad, heeft Maastricht School of Management een tentoonstelling samengesteld van twintig levensveranderende boeken.
Professoren, medewerkers, studenten en alumni vertellen welk boek volgens hen een absolute aanrader is omdat ze door het lezen ervan meer waardering hebben gekregen voor de wetenschap en/of democratie en welke invloed het boek op hun eigen leven heeft gehad. Ze zijn met hun boek gefotografeerd op een van hun favoriete plekken in Maastricht.
De essentie van elk boek is samengevat in een kort bijschrift en een filmpje van één minuut.

De mini-expo laat zien dat Maastricht School of Management op unieke wijze een bijdrage levert aan de wetenschap, kennisoverdracht en maatschappelijke ontwikkeling in Maastricht en wereldwijd.

ENGLISH

Science and democracy have raised human living standards to an unmatched degree in history. The average citizen in the Netherlands can today live better than a Roman emperor. But these ideas are under threat in the contemporary world. More than ever it may be up to institutions of learning, such as schools, universities and libraries, to carry the torch for science and democracy. The vehicle per excellence for the spread of important ideas like science and democracy is the book, in all its traditional (paper) and modern (electronic) forms. The ideas contained in books can change viewpoints, beliefs and give new direction to peoples’ lives.

As one of the oldest business schools in the Netherlands, celebrating 65 years in 2017, Maastricht School of Management stands out among business schools in its insistence that businesses, and the economy, should be at the service of human development first and foremost, and not vice versa. Its students, faculty and staff, coming from across the globe to the City of Maastricht, appreciate that the open sharing of ideas through reading, discussion and criticism offer the best approach towards solving the complex problems that humans may face, whether in business or in life.

The year 2017 is also an important date for Maastricht as it marks the 25th anniversary of the visionary European Treaty which carries its name and which was inspired by the need to preserve and extend science and democratic development in Europe. In recognition of this context and of the role that the city of Maastricht has played in the spread of new ideas, also historically through its book printing industry, Maastricht School of Management has put together a collection of 20 metamorphic books.
In this mini photo exhibition, some of the School’s faculty staff, students and alumni reveal the one must-read, transformative book that has made them better appreciate science and/or democracy and its contribution to their lives. They are photographed with their metamorphic book in one of their favourite places in Maastricht.
The essential ideas of each book are captured in a short caption and in a one-minute video clip.

Through the mini photo exhibition Maastricht School of Management showcases its unique contribution to science, knowledge transfer, and societal development, in Maastricht and in the world.

Centre Céramique Maastricht

do 22 jun 2017 09:00
vr 23 jun 2017 09:00
za 24 jun 2017 13:00
di 27 jun 2017 09:00
wo 28 jun 2017 09:00
do 29 jun 2017 09:00
vr 30 jun 2017 09:00
za 01 jul 2017 13:00
di 04 jul 2017 09:00
wo 05 jul 2017 09:00
... en meer ...
Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
Telefoon 043 - 350 5600
mail@maastricht.nl