Archief Mini-expo - De ontdekking van Amerika

De groei van een continent in beeld

Ruim 5 eeuwen geleden is Amerika ontdekt. Hoe die Nieuwe Wereld er precies uitzag, was nog niet duidelijk. De eerste cartografen moesten werken met de informatie die de ontdekkingsreizigers hen leverden. Die was incompleet en niet altijd accuraat. Het kaartbeeld veranderde in de loop der eeuwen dan ook voortdurend. Dat leverde verrassende resultaten op. Zo zien we dat Groenland heel lang aan Noord-Amerika vastzat, en dat Californië een tijdlang als eiland werd beschouwd. Het duurde eeuwen voordat Alaska ontdekt werd en de tekenaars een voor ons herkenbaar beeld leverden.

U ziet een keuze uit de collectie atlassen van Centre Céramique, vanaf het midden van de zestiende tot de negentiende eeuw.

13 maart t/m 13 mei 2018 | De ontdekking van Amerika. 
De groei van een continent in beeld| mini-expo Centre Céramique 4e verdieping.

Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
Telefoon 043 - 350 5600
mail@maastricht.nl