Archief Expo Barmhartigheid

Beelden van naastenliefde

Hoe is het anno 2018 met barmhartigheid gesteld? Is er nog naastenliefde, nog medeleven, in deze tijd waarin iedereen het druk-druk-druk heeft met werk, privé en hobby? Ruim 180 amateurfotografen zijn de uitdaging aangegaan en hebben ‘barmhartigheid’ vastgelegd.
Meer dan 50 winnende beelden van hulpverleners, momenten van troost en compassie geven een nieuwe visie op de traditionele invulling van barmhartigheid. ‘Doe goed en zie niet om’, barmhartigheid: het lijken begrippen uit vervlogen tijden.

FoMaas, een stichting van fotoclubs ter bevordering van de amateurfotografie, greep het thema van de Heiligdomsvaart aan om deze wedstrijd te organiseren.
Deze tentoonstelling is in het kader van de Heiligdomsvaart 2018.

27 maart t/m 10 juni ‘18 | Barmhartigheid | Centre Céramique Sphinxvitrine | gratis

  

ENGLISH
Mercifullnes - Images of compassion

How does compassion manifest itself in 2018? Do we still know compassion or sympathy nowadays when we are preoccupied with work, hobbies and ourselves? Over 180 amateurs have taken up the challenge and captured 'mercifulness’ in their photographs.
More than 50 winning images of relief workers and moments of comfort and compassion provide a new take on the traditional interpretation of mercifulness.

“Mercifulness : Do good and do not look back”. This seems like a concept from a bygone age. FoMaas, a foundation of photography clubs, aims to promote amateur photography. They adopted this theme of the ‘Heiligdomsvaart’ or the Showing of the Relics, to organize this competition. This is an exhibition in the context of the ‘Heiligdomsvaart’.

27 march t/m 10 june ‘18 | Centre Céramique Sphinxvitrine | Admission: free

Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
Telefoon 043 - 350 5600
mail@maastricht.nl