Archief De Nederlanden en Limburg: een bijzondere geschiedenis

Een geschiedenis die een volkslied opleverde waar veel Nederlanders weinig van begrijpen.

Een provincie Limburg dat nog steeds ervaren wordt als “anders” dan de rest van Nederland:  “het buitenland in Nederland”. 

Historicus Monique Quint vertelt een boeiend verhaal over dit stukje Europa waar zo hard om en in gevochten is. Menig vorstenhuis in Europa wilde dit stukje rijke delta maar al te graag bezitten. Vanaf de Middeleeuwen wisselden door oorlogen, huwelijken en verdragen, deze gebieden regelmatig van Heer. In de 19e eeuw mondde dit uit in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en begon het dentificatieproces. Gewesten werden provincies en burgers werden Nederlander. Ook de 11e provincie, Limburg, begon in die 19e eeuw aan die ontwikkeling.

De geschiedenis van de gebieden die werden samengevoegd tot één provincie Limburg zal worden behandeld in een 2e lezing op 17 november. U zult na deze 2 lezingen zoveel meer begrijpen van zowel ons volkslied als van de verschillen tussen het land dat de hele wereld lange tijd kende als “De Republiek” en van dat aparte deel van het land, dat nu de provincie Limburg is.

Beide lezingen zijn uitdrukkelijk met elkaar verbonden. Het is daarom aanbevolen beide data in uw agenda te reserveren.
Aanmelden: khennen@xs4ll.nk

Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
Telefoon 043 - 350 5600
mail@maastricht.nl