Archief De leesclub leest

Hagar Peeters - Malva

Malva is de dochter van de Chileense dichter Pablo Neruda. Het meisje werd geboren met een waterhoofd en werd al snel door haar vader verstoten. Ze woonde bij een pleeggezin in Nederland en stierf op achtjarige leeftijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na haar overlijden blijkt ze in een hiernamaals terecht te zijn gekomen waar ze zielsverwanten treft, maar waar ze ook kan reizen in tijd en ruimte. Ze becommentarieert het leven op een originele manier en onderzoekt het leven van haar ouders. Ze wil erachter komen waarom Neruda, de grote en populaire volksheld die opkwam voor de vergetenen en vertrapten, het bestaan van zijn eigen dochter heeft ontkend. Ze vraagt Hagar Peeters, wier eigen vader als journalist in Chili was op het moment dat Neruda er overleed, haar ghostwriter te zijn. Ook Hagar heeft een vader die lang uit haar leven was:  ze ontmoet hem pas als ze elf is. Er is ook verbondenheid omdat Hagars vader bij Pablo’s overlijden in Chili werkte als journalist en verslag deed van zijn begrafenis.

Hagar Peeters werkt het verhaalgegeven van deze roman op een fascinerende en originele manier uit in een prachtige dichterlijke taal. 

Eenmalige deelname aan cursus bedraagt € 15,-


Aanmelden: klantenservice@maastricht.nl  of 043-350 56 00

Meer info omtrent de Leesclub 

Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
Telefoon 043 - 350 5600
mail@maastricht.nl