Archief Belastingspreekuur

De tijd van de belastingaangifte is weer gekomen. Vrijwilligers van Stichting First Fiscale Rechtshulp bieden gratis hulp bij het invullen van de belastingaangifte en aanvragen van toeslagen.

Vereisten voor deelname: het gezinsinkomen ligt beneden de grens van € 36.165 en bent geen ondernemer. 

Graag meenemen: DigiD inloggegevens, identiteitsbewijs, alle jaaropgaven van het jaar waarover aangifte wordt gedaan, overzicht van bijzondere kosten zoals bijvoorbeeld ziektekosten, overzicht van betaalde of ontvangen alimentatie en overzicht van uw bezittingen en schulden. 
Deelname: gratis 

Dinsdag 17 & 24 april | 14:00 - 17:00 uur | Centre Céramique | Gratis

Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
Telefoon 043 - 350 5600
mail@maastricht.nl