Archief De Verse Tijd

Dood Paard/Het Toneelhuis

Dood Paard gaat een alliantie aan met Het Toneelhuis. Dat betekent concreet dat Kuno Bakker samen aan de slag gaat met Mokhallad Rasem.

Deze laatste speelde al mee in een eerdere voorstelling  van Dood Paard, Othello (Bye Bye). De twee acteurs leerden elkaar beter kennen en voerden lange gesprekken over hun verschillende achtergrond. Kuno Bakker is een domineeszoon uit het calvinistische Nederkand, Makhallad is een acteurszoon opgegroeid in een islamitisch land, Irak.

Bijvoorbeeld Mokhallads beschrijving van de afhandeling van een geval van vreemdgaan binnen de familie in zijn geboortedorp. Er wordt een grote kring gevormd met tientallen familieleden, er wordt catering verzorgd, een grote tent opgezet en iedereen krijgt de kans zijn mening te ventileren over de zaak gedurende meerdere dagen. Voor Kuno een bijna absurdistisch ritueel. Andersom even absurd, in het dorp van Kuno’s jeugd, is de kring van familieleden in een te krappe woonkamer, die de verjaardag van één van hen viert, met genoeg, maar niet overdadig veel hapjes, waarin openlijk de handel en wandel van een afwezig familielid wordt bekritiseerd.

Dat die twee werelden zo verschillend van elkaar zijn was geen verrassing, maar hoe die verschillen duidelijk vorm kregen door er concreet en persoonlijk op in te gaan wel. Want voor beiden bleek het vreemd genoeg een unieke ervaring om dit soort gesprekken, waarin ook visies op seksualiteit, (uit)huwelijk(en), eerwraak en geluk aan bod kwamen, te voeren met iemand uit een andere gemeenschap. We delen de grond onder onze voeten, gebruiken dezelfde openbare diensten, spelen in dezelfde theaters, maar een gesprek voeren we niet of slechts oppervlakkig. Dat openhartige gesprek moet De Verse Tijd worden. Het publiek is getuige van deze ontmoeting en wordt uitgenodigd mee te denken en zijn eigen positie te bepalen. Het gaat natuurlijk niet om de twee theatermakers en hoe die zich tot elkaar verhouden, dit is slechts de aanleiding, het gaat over onze samenleving, over de wereld waar wij, toeschouwers, dagelijks in verkeren, en hoe die nog zo hard worstelt met een eenvoudige uitwisseling van gedachten, van meningen tussen leden van de verschillende gemeenschappen van dit project.

De Verse Tijd is opgebouwd uit 9 performances van ieder 11 minuten. Achter elke performance schuilt een cruciaal thema: Liefde, Angst, Eenzaamheid, Seks, Oorlog, Geheimen, Vaders, Kunst en Dood. In die 11 minuten zullen steeds verschillende atmosferen en emoties de boventoon voeren, zoals het meningsverschil, het conflict, het onbegrip, de wederzijdse herkenning, de afgunst, de liefde, de broederschap en uiteindelijk de verzoening of de ondergang. Maar de 9 delen zullen samen ook een verhaal vertellen, een spanningsboog creëren, waardoor de elementen voor het publiek ook weer een geheel worden.

Het zijn twee makers die ondertussen hun sporen verdiend hebben en die in hun werk een duidelijk engagement tonen, een engagement dat zich hier ook weer vertaalt. Hoe boeiend kan theater zijn!

www.doodpaard.nl

Prijs € 12
Locatie C-mine cultuurcentrum
Wanneer? woe 21/11/18 om 20:15