Archief Intensive care, architectuur en design in de zorg

6 april – 25 juni 2017

Op 6 april opent wethouder Mieke Damsma bij Bureau Europa, platform voor architectuur en design de tentoonstelling 'Intensive Care, architectuur en design in de zorg'. Deze tentoonstelling over zorg, ruimtelijk ontwerp en design onderzoekt de zorgopgaven van de 21ste eeuw, vanuit verschillende invalshoeken en ontwerpdisciplines.

In de negentiende en vroege twintigste eeuw hebben architecten en stedenbouwers een invloedrijke rol gespeeld bij het bestrijden van gevaarlijke infectieziekten als cholera en tuberculose. Ze droegen bij aan een ‘hygiëneslag’, middels hun ontwerpen voor de aanleg van de waterleiding en riolering, betere gebouwen en voldoende binnenstedelijk groen. Innovaties in de zorg en de ruimtelijk vertaling hiervan kunnen historisch een-op-een worden getraceerd.

Welke opgave wacht ons in de 21ste eeuw?
Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als (welvaart)ziekten, aanpalende psychisch sociale zaken zoals eenzaamheid, ethische- maatschappelijke vraagstukken zoals een verschuivende focus levensduur naar levenskwaliteit. De tentoonstelling onderzoekt de invloed van technologische acceleratie op nieuwe organisatie vormen, naar preventie in de zorg tot privatisering in de farmaceutische industrie.

Deelnemende kunstenaars, architecten en ontwerpers zijn onder andere:

Thought Collidor (Mike Thompson en Susanna Camara Leret) * Frank Kolkman * Melanie Bojano * Clara Gaggero Westaway en Adrian Westaway * Alexa Karolinski en Ingo Niermann * Zorgrobotica * Geert Mul * Chris Kabel * Deane Simpson ontwerp van Studio Joost Grootens * Mulder van Tussenbroek Architectenbureau * Molenaar&Bol&VanDillen Architecten * Jetske Visser en Marthe Biezen * Social Label * Tom Loois * Martijn Engelbregt * VANDERSALM architectuur * Pinar & Viola *  OMA/AMO * Ernst van der Hoeven i.s.m. Bart Gorter (gemaakt i.o.v. het Radboudumc)

Team:
Curator van deze tentoonstelling is Saskia van Stein, directeur van Bureau Europa. Architectuurhistoricus en schrijfster Catja Edens assisteert. Max Lennarts en Menno de Bruijn van Studio Lennarts & de Bruijn zijn verantwoordelijk voor de grafische identiteit van de tentoonstelling. De projectleiding is in handen van Ilona van den Brekel.

Opening: donderdag 6 april van 17:00 – 19:00 uur. Wethouder Mieke Damsma zal om 18:00 de tentoonstelling openen.

ENGLISH

On 6 April, Alderman Mieke Damsma opens the exhibition 'Intensive Care: Architecture and Design in Healthcare' at Bureau Europe, platform for architecture and design. This exhibition, about care, spatial design and design, examines the care challenges of the 21st century from different perspectives and design disciplines.

In the nineteenth and early twentieth centuries, architects and urban designers played an influential role in the fight against dangerous infectious diseases, such as cholera and tuberculosis. They contributed to a 'hygiene wave' through their designs for the construction of water supply and sewage systems, better buildings, and plenty of inner-city green spaces. Healthcare innovations and the spatial translation thereof can be historically traced one-on-one.

What challenges await us in the 21st century?
These could be (prosperity) diseases, their associated psychological social issues, such as loneliness, and ethical social issues, such as prioritising life quality over life duration. The exhibition examines the impact of technological acceleration on new organisational forms, from prevention in healthcare to privatisation in the pharmaceutical industry.


Datum tentoonstelling: 7 april 2017 - 25 juni 2017
Toegang: €5, studenten/scholieren €3, museumkaart gratis
Locatie: Bureau Europa

Boschstraat 9
6211 AS Maastricht
Telefoon 043 350 30 20
info@bureau-europa.nl