Archief Ton Boelhouwer: floors & walls / from ground

De tentoonstelling floors & walls / from ground laat bezoekers kennismaken met recente ontwikkelingen in het werk van Ton Boelhouwer (Den Haag, 1960). | The exhibition floors & walls / from ground introduces its visitors to recent developments in the work of Ton Boelhouwer (Den Haag, 1960).

De tentoonstelling floors & walls / from ground laat bezoekers kennismaken met recente ontwikkelingen in het werk van Ton Boelhouwer (Den Haag, 1960). Over zijn werk zegt Boelhouwer zelf: "Alles wordt opengebroken: er is geen ding, er is geen zelf, er is geen identiteit, er is geen beeld, er is geen verhaal, er is geen betekenis. Er is alleen een ritme van samentrekken en openbreken." Een treffender karakterisering van zijn tentoonstelling met overwegend recente werken vind je niet snel. Boelhouwer zet zijn beschilderde aluminium platen schuin tegen de wand, legt ze plat op de vloer of laat ze in gebogen vorm uitwaaieren over de ruimte. Om de tentoonstelling in zijn geheel te kunnen bekijken is de bezoeker gedwongen tussen de kleurrijke platen door te laveren; men betreedt als het ware de restruimte van zijn schilderkunst. Afstand nemen is onmogelijk stelt ook voormalig directeur van het Haags Gemeentemuseum Hans Locher vast, in zijn tekstbijdrage: "Een werk als Contractions-Ruptures staat niet tegenover ons. Bij een ontmoeting ermee bevinden we ons erin. We lopen er doorheen en bekijken het van binnenuit".

ENGLISH

The exhibition floors & walls / from ground introduces its visitors to recent developments in the work of Ton Boelhouwer (Den Haag, 1960). About the work Boelhouwer himself says: 'Everything is broken open: there is no thing, there is no self, there is no identity, there is no image, there is no story, there is no meaning. There is only a rhythm of drawing together and breaking open'. Boelhouwer places his painted aluminium sheets at a slant to the wall, lays them flat on the floor or makes them hover in curved fan shapes over the room. In order to see the whole exhibition, visitors have to navigate between the colourful sheets, entering the residual space of his painting, as it were. In his essay, the former director of Gemeentemuseum Den Haag, Hans Locher, says that it is impossible to take distance from the works. "A work like Contractions-Ruptures does not stand opposite us. An encounter with it involves going into it. We walk through it and see it from the inside out".

Avenue Céramique 250
Telefoon 043-3290190
info@bonnefanten.nl