Archief Gilbert De Bontridder

Look at me and see what I could not (yet) see

through the eyes of:
 
Sara Bachour & Joep Hinssen 
Maarten Davidse & Simon Weins
Studio Oneindigheid (Charlotte Lagro, Chaim van Luit, Joep Vossebeld)
Tim Rutten & Roel Pansters
en
Krist Gruijthuijsen
 
Curatoren: Paula van den Bosch en Joep Vossebeld
 
Het Bonnefantenmuseum de tentoonstelling presenteert de tentoonstelling Look at me and see what I could not (yet) seemet werk van de Belgische schilder Gilbert De Bontridder (1944 - 1996) en laureaten van de Gilbert De Bontridder Prijs, welke jaarlijks wordt uitgereikt door de Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) en Stichting Art Promotion Limburg. Recentelijk schonk Magda De Bontridder werken van haar man aan het Bonnefantenmuseum en dit jaar wordt op MAFAD de Gilbert De Bontridder Prijs voor de 20e keer uitgereikt. Reden om met een tentoonstelling aandacht te besteden aan de naamgever van de prijs en de laureaten. Het werk van Gilbert De Bontridder en de laureaten gaan in deze tentoonstelling een dialoog aan. 

Gilbert De Bontridder 

Vanaf zijn aanstelling in 1985 als docent aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Maastricht vormt de van oorsprong Belgische schilder Gilbert De Bontridder een belangrijke spil in het Maastrichtse sociaal-culturele leven. Hij organiseert tal van tentoonstellingen in het roemruchte kunstenaarsinitiatief Het Bassin, is eindredacteur van het gelijknamige tijdschrift, publiceert over schilderkunst en is lid van kunstcommissies en besturen, waaronder Stichting Limburgs Kunstbezit en de Raad voor de Kunst in Den Haag. Naast artistieke duizendpoot is De Bontridder ook een bevlogen docent die, in weerwil van anti-intellectuele tendensen in de Nederlandse kunstwereld, pleit voor kunsttheorie en filosofie als grondslag van een kunstenaarschap. 

Gilbert De Bontridder Prijs en tentoonstelling

Bij zijn overlijden in 1996 laat Gilbert De Bontridder een oeuvre aan schilderijen en collages na, waaronder enkele monumentale werken in Maastricht en omgeving en een reeks publicaties en teksten over schilderkunst. De Bontridder was naast kunstenaar, schrijver, organisator en curator ook een bevlogen docent aan de academie. Sinds 1997 wordt er een stimuleringsprijs naar hem vernoemd die jaarlijks op MAFAD wordt uitgereikt. Deze Gilbert De Bontridder Prijs is bedoeld als aanmoediging voor afgestudeerde kunstenaars die opereren op het snijvlak van praktijk en theorie. 

Ter ere van de twintigste editie van de prijs (juli 2017) laat het museum het publiek kennismaken met schilderkunstige ontwikkelingen in het oeuvre van Gilbert De Bontridder. Ook vroeg het een achttal laureaten, die bij voorkeur als collectief opereren, als het ware met terugwerkende kracht een samenwerking aan te gaan met de overleden kunstenaar. Deze jonge kunstenaars adopteerden fragmenten uit zijn werk. Met video-, licht- en geluidswerken gaan ze verder waar De Bontridders oeuvre twintig jaar geleden tot stilstand kwam.ENGLISH

through the eyes of:

Sara Bachour & Joep Hinssen 
Maarten Davidse & Simon Weins
Studio Oneindigheid (Charlotte Lagro, Chaim van Luit, Joep Vossebeld)
Tim Rutten & Roel Pansters
and
Krist Gruijthuijsen

Curators: Paula van den Bosch & Joep Vossebeld 

The Bonnefantenmuseum presents the exhibition Look at me and see what I could not (yet) see, of work by the Belgian painter Gilbert De Bontridder (1944 - 1996) and recipients of the Gilbert De Bontridder Award (presented annually by the Maastricht Academy of Fine Arts and Design (MAFAD) and Stichting Art Promotion Limburg). Magda De Bontridder recently donated works by her husband to the Bonnefantenmuseum, and this year the Gilbert De Bontridder Award will be presented for the 20th time at the MAFAD. The occasion has prompted an exhibition that focuses on the artist after whom the award was named and on its recipients. In the exhibition, the recipients of the award enter into dialogue with the work of Gilbert De Bontridder.

Gilbert De Bontridder 

The painter Gilbert De Bontridder (1944 -1996), who was originally from Belgium, played a pivotal role in the social and cultural life of the Maastricht region, following his appointment as a teacher at the Academies of Fine Art Maastricht, in 1985. He organised numerous exhibitions for the famous artists' initiative Het Bassin, was editor-in-chief of the journal of the same name, published writings about painting and was a member of art committees and boards, including the Limburg Art Collection Foundation and the Arts Council of The Hague. Besides being a versatile artist, De Bontridder was also a gifted teacher who, despite anti-intellectual tendencies in the Dutch art world, argued in favour of art theory and philosophy as the basis for artistry. 

Gilbert De Bontridder Award and exhibition

On his death in 1996, Gilbert De Bontridder left behind an oeuvre of paintings and collages, including some monumental works in Maastricht and its vicinity, and a series of publications and writings on painting. Besides being an artist, writer, organiser and curator, De Bontridder was also a gifted teacher at the academy. An incentive award was named after him in 1997, which is presented annually at the MAFAD. The Gilbert De Bontridder Award is intended as an incentive for graduate artists who operate on the borderline between practice and theory.

To celebrate the twentieth edition of the award (July 2017), the museum is introducing the public to painting developments in the oeuvre van Gilbert De Bontridder. It also invited eight recipients of the award, who prefer to operate as a collective, to collaborate with the deceased artist, as it were, with retroactive effect. These young artists have adopted fragments of his work and, through video, light and sound works, continue where De Bontridder's oeuvre left off twenty years ago.

 

21.04.2017 - 24.09.2017

Openingstijden: 

Ma: Gesloten

Di: 11:00 - 17:00 uur.

Wo: 11:00 - 17:00 uur.

Do: 11:00 - 17:00 uur.

Vr: 11:00 - 17:00 uur.

Za: 11:00 - 17:00 uur.

Zo: 11:00 - 17:00 uur.


Avenue Céramique 250
6221 KX Maastricht
Telefoon Tel: +31 (0)43 3290190
info@bonnefanten.nl